சென்னை தினம் எனும் பித்தலாட்டமும் அதன் வரலாற்றுப் பின்னணியும்

தமிழ்நாட்டின் தலைநகரத்திற்கு தமிழர் வரலாறு சார்ந்த பெயர் வைப்பதுதான் பொருத்தமாக இருக்குமென்பது எல்லாத் தமிழர்களும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய கருத்தாக இருக்கும். அந்த வகையில் தமிழ்நாட்டின் தலைநகருக்கு வரலாற்று சான்றுகளுடன் இருக்கும் பெயர் எது? சென்னையா? மெட்ராஸா? இந்தக் காணொளியில் விளக்கமாகப் பார்க்கலாம். காணொளியைப் பார்த்துவிட்டு தங்கள் கருத்துக்களைப் பதிவிடுமாறு கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

சென்னை தினம் எனும் பித்தலாட்டமும் அதன் வரலாற்றுப் பின்னணியும் (youtube.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

அண்மைக்கால வலைப்பதிவுகள்
தொடர்புடைய வலைப்பதிவுகள்