தேசம்

தேசம் தமிழ்ச்சொல்லா?

தேசம், தேசியம் என்ற இரண்டு சொற்களை சுற்றித்தான் தமிழக அரசியல் நகர்கிறது. தேசம் என்கிற வார்த்தை தேஷ் என்ற வடமொழி வார்த்தையிலிருந்து பிறந்ததா? இதனை தமிழ் வார்த்தையென்று சொன்னால், சங்க இலக்கியத்தில் அதற்கான சான்றுகள்

மேலும் படிக்க »